จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 น.