จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 น.