จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 น.