จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 น.