จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 น.